SVARBU
Visų mūsų patogumui - atnaujinta internetinė svetainė!

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos taryba


Įstaigos taryba – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Indrė Rauktienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Audronė Gaižauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Gražina Serapinienė narė, auklėtojos padėjėja
4. Magdelena Užgalienė narė, sandėlininkė
5. Aurelija Mockuvienė narė, ugdytinio mama
6. Sandra Pakštienė narė, ugdytinio mama

 

Mokytojų taryba


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Rita Ronkaitienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Irma Bartninkienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
6. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Dalia Šuliak narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Liolė Vilidaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Audronė Gaižauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Aušra Kutniauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Irena Dargužienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Gintarė Leveckienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Eglė Bugytė narė, neformaliojo švietimo mokytoja

 

Metodinė taryba


Metodinė taryba – nuolat veikianti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Irma Bartninkienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Rima Zuchbaja sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Rūta Juciuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Asta Mažeivienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vilma Satkauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija


Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė
3. Rima Zuchbaja narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
4. Rita Ronkaitienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
5. Nijolė Kemežienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
6. Lina Šikšniuvienė narė, tėvų aktyvo atstovė
7. Ramunė Grubliauskienė narė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo

 

Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Aušra Kutniauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
5. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Liolė Vilidaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vidinio įsivertinimo grupė


Vidinio įsivertinimo grupė – planuoja, organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato Įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus. 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Irma Bartninkienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Lilija Beliavskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Indrė Rauktienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Ona Lukė narė, raštinės administratorė

 

Darbo grupė, atsakinga už informacijos teikimą įstaigos internetinei svetainei


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Diana Varkalienė pirmininkė, direktorė
2. Irma Bartninkienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Ramunė Vintilienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Renata Čipkuvienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ona Lukė narė, raštinės administratorė

 

Paramos skirstymo komisija


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Aušra Kutniauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ramutė Neverauskienė narė, logopedė
3. Irma Barninkienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Rita Matusevičiūtė narė, direktoriaus pavaduotoja
5. Ilona Grigutienė narė, auklėtojos padėjėja
6. Aušra Mačienė narė, ugdytinio mama

 

Profesinė sąjunga atliekanti Darbo tarybos funkcijas 


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Renata Čipkuvienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2. Daiva Šuliak pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Liolė Vilidaitė profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Rima Zuchbaja profsąjungos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Paskutinį kartą atnaujintas: 2021-07-19
  • Ar vaikai noriai grįžta į darželį?
  • Taip
  • Ne
  • Nežinome

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei bus neaudojami "cookies", tai svetainė negali tinkamai funkcionuoti.
Naudojamus slapukus galite betkada ištrinti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.